29/09/2017 - Ημέρα Παραδοσιακών Προϊόντων και Λαϊκής Τέχνης - Εορτασμός Παγκόσμιας Μέρας Τουρισμού

TitleH3 29/09/2017 - Day of Traditional Products and Folk art – Celebrating World Tourism Day in Polis, CY
Title 29/09/2017 - Ημέρα Παραδοσιακών Προϊόντων και Λαϊκής Τέχνης - Εορτασμός Παγκόσμιας Μέρας Τουρισμού
Hrefa https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/polisevents/World-Tourism-Day-in-Polis-2017-gr.jpg
Id 35

Description

29/09/2017
Ημέρα Παραδοσιακών Προϊόντων και Λαϊκής Τέχνης - Εορτασμός Παγκόσμιας Μέρας Τουρισμού

Day of Traditional Products and Folk art – Celebrating World Tourism Day in Polis, CY